Octavilla política. República española. Estatut de Catalunya. Esquerra Republicana. 1932.  • Items: 1

    Estado: Bueno (muy pocas señales de uso)


    Octavilla política. República española.  Estatut de Catalunya. "Ni Royo Vilanova ni cap dels impugnadors de l'Estatut trobaren mai contra aquest...". Esquerra Republicana de Catalunya. 1932. 16x11.